Размауляем па беларуску

17.10.2019 Беларускамоўны дзень.
Тэма: Ланцужок загадак.
Мэта :садзейнічаць развіццю вуснага маўлення выхаванцаў, пашырэнню лексічнага запасу, фарміраваць уменне правiльна ужываць словы у адпаведным кантэксце ;выхоўваць павагу да беларускай культуры i роднай мовы.

10.10.2019 Тэма: «Наша армія» Мэта:Даць дзецям веды аб арміі, сфарміраваць у іх першыя уяўленні аб родах войск, аб абаронцах Айчыны. Пазнаёміць дзяцей з ваеннай тэхнікай. Выхоўваць любоў да Радзімы, пачуццё гонару за Радзіму. Выхоўваць жаданне быць падобнымі на моцных беларускіх воінаў.1

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - izobrazhenie_viber_2019-10-11_07-37-05-640x480.jpg
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - izobrazhenie_viber_2019-10-11_07-37-09-640x480.jpg

«Прыгажосць прыроды маёй роднай зямлі”

Мэта: Стварыць умовы для знаёмства навучэнцаў з геаграфічным становішчам Беларусі,паказаць прыгажосць, унікальнасць і непаўторнасць роднай прыроды,садзейнічаць развіццю пазнавальнай актыўнасці, мыслення,выхаванню любові да сваёй краіны

Кожны чацвер у дзіцячым сацыяльным прытулку для выхаванцаў праводзяцца беларускамоўныя заняткі, з мэтай павышэння ўзроўню ведаў і азнаямлення з культурай і традыцыямі роднага краю.

27 чэрвеня ў дзіцячым сацыяльным прытулку прайшоў занятак на тэму: Жывёлы маёй краіны.

05.09 тэма занятку-Дзяржауныя сiмвалы Рэспублiкi Беларусь.
Галоунымi задачамi занятку : даць асноуныя паняццi пра сiмвалы i эмблемы дзяржавы; паказаць, што дзяржауная сiмволiка-гэта агульнаграмадзянская каштоунасць; выхоуваць у дзяцей паважлiвыя адносiны да сiмвалау сваей дзяржавы.


12.092019 Тэма занятку-«Беларусь -мая Айчына» Мэта:фармiраванне у выхаванцау станоучага вобраза роднай краiны i пачуцця патрыатызму, пачуцця гонару за дасягненнi сваей краiны;выхаванне любовi да Радзiмы; развiцце пазнаваучай актыунасцi,далучэнне выхаванцау да культурнай спадчыны беларускага народа.

19.09.2019 Тема занятия: «Цвеці мой край пад небам журавоу.»

Мэта: Фармiравать уяуленні аб прыгажосцi i самабытнасцi роднага края .

27.09.2019 Тэма занятку :,,Мама, Тата, Я-беларуская сям’я”
Мэта:
1)Фарміраванне правільных уяўленняў дзяцей пра сям’ю,сваяцкія адносіны,абавязкі членаў сям’і;
2)зберажэнне сямейных каштоўнасцей і традыцый, умацаванне ўнутрысямейных адносін.
Задачы:
1)удакладніць і абагуліць веды дзяцей пра сям’ю;
2)фарміраваць пачуццё прыналежнасці да сваёй сям’і,бачыць сябе яе неад’емнай часткай;
3)выхоўваць беражлівыя адносіны да сямейных каштоўнасцей і традыцый.